Läsarna och DareMe Publishing

I begynnelsen skapade PK-guden läsparadiset. Han såg till att det fanns olika sorters böcker i vitt skilda genrer och för olika åldersgrupper.
PK sa:
”Ni får läsa romaner från vilket förlag ni vill, men inte från DareMe Publishing eftersom böckerna därifrån inte filtrerats genom min åsiktsuppfattning. Den dagen ni läser en bok därifrån, skola hemska saker ske.”
Huuu, tänkte läsarna, böjde ner sina huvuden och gjorde korstecknet. De älskade att traska omkring i läsparadiset och ville verkligen inte utsätta sig för några åsikter som inte var förenliga med PK-gudens.
En dag slank det in en uggla i läsparadiset och slog sig ner på DareMe Publishings hylla längst bort i det södra hörnet. Sven och Svea närmade sig med stor nyfikenhet då de läst att ugglor var kloka djur. De hade naturligtvis inte tänkt vidröra böckerna 😱 de ville bara se hur de såg ut, och upptäckte att de på ytan inte skilde sig nämnvärt från andra böcker.
”Stämmer det verkligen att PK har sagt att ni inte får läsa DareMe Publishings böcker?” undrade ugglan.
Svea svarade:
”Ja, vi får läsa alla andra böcker, men inte böckerna från dem. Gör vi det blir vi utkastade härifrån och utfrysta i alla evinnerlighet. Är det inte sant?”
”Nej, det är för att PK vet att den dagen ni läser DareMe:s böcker riskerar era ögon öppnas och ni kan se saker i nya perspektiv. Och om så sker kommer Hans makt att försvagas.”
Bokstället från DareMe såg med ens inte lika skräckinjagande ut, så Svea sträckte fram en hand och ryckte åt sig en bok. För säkerhets skull gav hon en åt Sven med. Försiktigt slog de upp böckerna och började läsa. Då öppnades deras ögon och de glömde bort att de inte fick tänka utanför åsiktsfiltret. Först nu blev de varse ytterdörren bakom vilken de levt under otaliga år. Den nya kunskapen hade medfört en nyfikenhet kring vad som fanns på andra sidan och hukade tassade de mot utgången.
”Halt!” PK-guden hade förstås upptäckt dem. ”Jag märker att ni har sett den enda vägen in och ut härifrån. Ni har läst böcker från DareMe! Erkänn! Nu är ni för evigt bannlysta här och kommer att kastas ut!”
”Det är lugnt”, svarade Sven och Svea unisont. ”Nu ser vi hur smalt och trångt det är här och hittar ut själva. Tack och adjö.”
Utanför läsparadisets höga murar öppnade sig en ofiltrerad värld. Här fanns inga oskrivna regler för vad som var PK och inte, vilket resulterade i en frihetskänsla som var helt ny för Sven och Svea.
Sedan den dagen vågar de läsa allt. Även böcker utan filter.