Lennart Matikainen

Lennart Matikainen har sedan 1993 arbetat som relationscoach, utbildare och författare, ända upp på regeringsnivå.
Han har ett förflutet som elitidrottsman på landslagsnivå och har under 1980-talet arbetat inom säkerhetsbranschen där han mött liv och död på nära håll.
Genom åren har insatser skett för poliser, kvinnojourer, socialtjänst och unga. Han lyfter gärna viktiga samhällsfrågor och skapar gärna debatt.