Omslaget till Wicked Game

Nu är omslaget till Wicked Game klart.
Om allt går som det ska, kommer den att gå att köpa fr o m den 27/3.

wg2l